Használati feltételek

A gameagent.hu videojátékok és játéktermékek ár-összehasonlítási szolgáltatását nyújtja, amely segít az ügyfeleknek a legjobb áron összehasonlítani és vásárolni videojátékokat és játéktermékeket.

 

1. Alapvető adatok:

1.1. Weboldal címe: https://gameagent.hu (felhívjuk a Felhasználók figyelmét arra, hogy a weboldal maga, annak kialakítása és megjelenése jogi oltalom alatt áll)

1.2. Üzemeltető adatai:Az üzemeltető neve: Balázs Gábor magánszemély.Az üzemeltető címe: 6000 Kecskemét, Petőfi Sándor U. 626 Az üzemeltető kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: support@gameagent.hu

1.4. Az oldal nyelve: magyar

1.5. A tárhely-szolgáltató adatai:A szolgáltató neve: BlazeArts Kft.
A szolgáltató címe: 6090 Kunszentmiklós, Damjanich u. 36. 1/8
A szolgáltató elérhetősége: info@forpsi.hu

1.6. Az ÁSZF hatálya:A weboldalon történt minden regisztrációra és kapcsolatfelvételre kiterjed, attól függetlenül, hogy azt magyar vagy külföldi IP-címen keresztül, magyarországról vagy külföldről adják le.

 

2. Rólunk

A gameagent.hu videojátékok és játéktermékek ár-összehasonlítási szolgáltatását nyújtja, amely segít az ügyfeleknek a legjobb áron összehasonlítani és vásárolni videojátékokat és játéktermékeket.

 

3. Termékek és árak

3.1. A Harmadik fél weboldalai felelősek az általuk feltöltött termékek megfelelőségéért, ők határozzák meg az árat, amelyre az gameagent.hu nincs hatással, csak a jogsértő, becsületsértő, politikai tartalmú, az oldal témájához nem kapcsolódó termékek törlése iránt intézkedhet.

 

4. Garanciavállalás, panaszkezelés, kellékszavatosság, termékszavatosság

4.1. A Termékekre / szolgáltatásokra az üzemeltető garanciát nem vállal, a felelősség Harmadik fél weboldalát terheli.4.2. A panaszkezelés az üzemeltető 1.2. pontban megjelölt elérhetőségein keresztül történik, a Felhasználók ezen elérhetőségek valamelyikére küldhetik meg kérdéseiket, észrevételeiket, panaszaikat. A bejelentésnek tartalmaznia kell a hirdetés adatait, a termék / szolgáltatás megnevezését, vételárát, a vásárlás / igénybevétel időpontját, a hiba bejelentésének időpontját, a hiba leírását és az érvényesíteni kívánt igényt, kérést, kérdést, észrevételt.4.3. A Felhasználó felelős az üzemeltető felé a hirdetési oldal hibás, és/vagy jogszabályellenes használatából eredő kárainak megtérítéséért.4.4. Termék / szolgáltatás hibája esetén az üzemeltető csak a kommunikációban tud segíteni, a Felhasználó köteles a szavatossági igényeket teljesíteni.*****A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

5. Egyéb rendelkezések

5.1. A jelen Használati feltételekben nem szabályozott kérdésekre, illetve a szabályozott kérdések értelmezésére a hatályos magyar jogszabályok, különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezései irányadók.5.2. Az üzemeltető a Használati feltételek esetleges módosítására e-mail útján hívja fel a Felhasználók figyelmét.5.3. Az üzemeltető, a Hirdetők és a Felhasználók vitás ügyeik rendezését köteles megkísérelni peren kívüli, megegyezéses úton. Amennyiben ez nem vezet eredményre 30 napon belül, a felek igényeiket bírósági úton érvényesíthetik. A felek a bírósági eljárásra kikötik a Budakörnyéki Járásbíróság kizárólagos illetékességét.

Gameagent.hu
Logo
Register New Account
Jelszó emlékeztetō
Compare items
  • Title (0)
Compare